E. Üsküdar Milli Eğitim Md İlyas TEKİN
ÜSTÜNLÜK!..
HERKES KENDİ CEZASINI ÇEKER!..

E. Üsküdar Milli Eğitim Md İlyas TEKİN<br>ÜSTÜNLÜK!..<br>HERKES KENDİ CEZASINI ÇEKER!..