Av.Vildan YİRMİBEŞOĞLU
HÂKİMLER VE SAVCILARIN TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI SORUNSALI
5237 Sayılı TCK iki kitaptan oluşmaktadır.

Av.Vildan YİRMİBEŞOĞLU <br>HÂKİMLER VE SAVCILARIN TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI SORUNSALI<br>5237 Sayılı TCK iki kitaptan oluşmaktadır.