E. Van Milli Eğt. Md. Yahya YILDIZ
ENDERUN MEKTEBİ
Enderun Mektebi, kısaca Osmanlı Devleti’nde yönetim kademesi için nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş

E. Van Milli Eğt. Md. Yahya YILDIZ<br>ENDERUN MEKTEBİ<br>Enderun Mektebi, kısaca Osmanlı Devleti’nde yönetim kademesi için nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş