Kamile PALTA
ÇİFT KAHRAMANLI AŞK MESNEVİLERİNİN SEBEB-İ TELİF VE HATİMELERİNDE ŞAİRİN POETİKASI -I-
Mesnevilerin giriş bölümünde bulunan sebeb-i telif başlığında eserin yazılma nedeni açıklanır.

Kamile PALTA<br>ÇİFT KAHRAMANLI AŞK MESNEVİLERİNİN  SEBEB-İ TELİF VE HATİMELERİNDE ŞAİRİN POETİKASI -I-<br>Mesnevilerin giriş bölümünde bulunan sebeb-i telif başlığında eserin yazılma nedeni açıklanır.