Doç. Dr. Könül Hacıyevaz
NİZAMİ GENCEVİ’NİN “HÜSREV VE ŞİRİN” MESNEVİSİ
Orta Çağ’da Fars dilinde gelişen edebiyat özellikle zengin ve kapsamlı bir şekilde varlığını sürdürmekte idi.

Doç. Dr. Könül Hacıyevaz<br>NİZAMİ GENCEVİ’NİN “HÜSREV VE ŞİRİN” MESNEVİSİ<br>Orta Çağ’da Fars dilinde gelişen edebiyat özellikle zengin ve kapsamlı bir şekilde varlığını sürdürmekte idi.