Necdet BAYRAKTAROĞLU
ATA VASİYETLERİ, ORHUN KİTABELERİ
Orhun Kitabeleri II. Göktürk Devleti zamanında yazılmıĢtır.

Necdet BAYRAKTAROĞLU<br>ATA VASİYETLERİ, ORHUN KİTABELERİ<br>Orhun Kitabeleri II. Göktürk Devleti zamanında yazılmıĢtır.