Abdullah Güray BAŞAKCIOĞLU
BİLGE TONYUKUK ve YAZITLARININ TEMSİLİ
Türk Tarihi, yaptığı iĢlerle önem kazanmıĢ birçok müstesna figür ile doludur.

Abdullah Güray BAŞAKCIOĞLU<br>BİLGE TONYUKUK ve YAZITLARININ TEMSİLİ<br>Türk Tarihi, yaptığı iĢlerle önem kazanmıĢ birçok müstesna figür ile doludur.