Prof. Dr. İsmail YAKIT
SÜHREVERDÎ’NİN ESERLERİ ve KISACA FELSEFESİ
Şehabeddin Sühreverdî hakkında bilgi veren

Prof. Dr. İsmail YAKIT<br>SÜHREVERDÎ’NİN ESERLERİ ve KISACA FELSEFESİ<br>Şehabeddin Sühreverdî hakkında bilgi veren