Necati GÜLTEPE
KIZIL ve AL RENKLERİN MİTOLOJİK KÖKENİ
Türk mitolojisinde, Türklerin renklerle olan

Necati GÜLTEPE<br>KIZIL ve AL RENKLERİN MİTOLOJİK KÖKENİ<br>Türk mitolojisinde, Türklerin renklerle olan