E. Üsküdar Milli Eğitim Md İlyas TEKİN
KUR’AN-I KERİM’DE MUALLİM
Öğretmene muallim denir. Muallim, Arapça bir

E. Üsküdar Milli Eğitim Md İlyas TEKİN<br>KUR’AN-I KERİM’DE MUALLİM<br>Öğretmene muallim denir. Muallim, Arapça bir