Neşet YAYLA
YARDIMSEVERLİK
Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır.

Neşet YAYLA<br>YARDIMSEVERLİK<br>Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır.