Türk Halkbilimi Uzmanı Ergün VEREN
GÜNDELİK HAYATA FOLKLORİK BAKIŞLAR–1

Türk Halkbilimi Uzmanı Ergün VEREN <br>GÜNDELİK HAYATA FOLKLORİK BAKIŞLAR–1

Rüşdünü ispat etmiş bir ayva fidanı.