Dr.Cevdet AŞKIN
EMEKLİLİK VE SOSYAL YANSIMALARI

Dr.Cevdet AŞKIN <br>EMEKLİLİK VE SOSYAL YANSIMALARI

Emekliye eski terimle „‟tekaüt‟‟ denilmekte,