Prof. Dr. Mərziyyə NƏCƏFOVA
KLASSİK İRSİMİZİN XANIM NÜMAYƏNDƏLƏRİ HAQQINDA
Azerbaycan edebiyatı tarihi keçmişiyle, kültürüyle hep önde olmuş, özel şahsiyyetleriyle-

Prof. Dr. Mərziyyə NƏCƏFOVA <br> KLASSİK İRSİMİZİN XANIM NÜMAYƏNDƏLƏRİ HAQQINDA <br> Azerbaycan edebiyatı tarihi keçmişiyle,  kültürüyle hep önde olmuş, özel şahsiyyetleriyle-