Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN
ATATÜRK’ÜN İSLÂM ve TASAVVUF ANLAYIŞI-II-
“İlahi öğütler Kur’an’ın içindedir. Hz. Peygamber’in sözlerinde ve hareketlerindedir.

Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN <br> ATATÜRK’ÜN İSLÂM ve TASAVVUF ANLAYIŞI-II- <br> “İlahi öğütler Kur’an’ın içindedir. Hz. Peygamber’in sözlerinde ve hareketlerindedir.