Rabia DAŞBAŞ
AŞK ATEŞİNİN KÖZÜNÜ ALMAK
Çeşitli ayet ve hadislerle mesnevi, kaside gibi pek çok nazım şeklinde etkisini gördüğümüz

Rabia DAŞBAŞ<br>AŞK ATEŞİNİN KÖZÜNÜ ALMAK<br>Çeşitli ayet ve hadislerle mesnevi, kaside gibi pek çok nazım şeklinde etkisini gördüğümüz