Elmira TƏHMƏZOVA
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ TARİXƏ FƏLSƏFİ BAXIŞ
Nizami sənətinin dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin zənginləşdirdiyi orjinal cəhətlərini üzə çıxarmaq

Elmira TƏHMƏZOVA<br>NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ TARİXƏ FƏLSƏFİ BAXIŞ<br>Nizami sənətinin dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin zənginləşdirdiyi orjinal cəhətlərini üzə çıxarmaq