Prof. Dr. Turan AKKOYUN
GÜVENLİ TURİZMİN BELGESELLEŞTİRİLMESİ
Yılbaşından beri beşeriyeti teslim alan salgın

Prof. Dr. Turan AKKOYUN <br>GÜVENLİ TURİZMİN BELGESELLEŞTİRİLMESİ<br>Yılbaşından beri beşeriyeti teslim alan salgın