Prof. Dr. Merziyye Necefova
VAHID MƏMMƏDLININ ƏSƏRLƏRINDƏ REAL HADISƏ və FOLKLOR ƏNƏNƏLƏRI.

Prof. Dr. Merziyye Necefova</br>VAHID MƏMMƏDLININ ƏSƏRLƏRINDƏ REAL HADISƏ  və FOLKLOR ƏNƏNƏLƏRI.