Prof. Dr. Merziyye Necefova
ŞAIRIN VƏTƏNI SEVGIDIR VƏ YAXUD SEVGI VƏTƏNDƏN BAŞLAYIR

Prof. Dr. Merziyye Necefova</br>ŞAIRIN VƏTƏNI SEVGIDIR VƏ YAXUD SEVGI VƏTƏNDƏN BAŞLAYIR