Arş. Gör. Almara NEBİYEVA
MƏHƏBBƏT DASTANLARINDA RASTLANAN QƏNBƏR SURƏTİ

Arş. Gör. Almara NEBİYEVA<br>MƏHƏBBƏT DASTANLARINDA RASTLANAN QƏNBƏR SURƏTİ