Seadet AĞAKİŞİYEVA
HANIMANA ELİBEYLİ`NİN AHLAKİ-DİDAKTİK KONULU ŞİİRLERİNDE İDEA-MAZMUN ÖZELLİKLERİ

Seadet AĞAKİŞİYEVA<br>HANIMANA ELİBEYLİ`NİN AHLAKİ-DİDAKTİK KONULU ŞİİRLERİNDE İDEA-MAZMUN ÖZELLİKLERİ

Hanımana Alibeyli’nin çocuk Ģiirlerinin