Dr. Ramazan K. KURTOĞLU
FİNANSAL-EKONOMİK KRİZLER ve HOLLYWOOD’UN KORKU FİLMLERİYLE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM OPERASYONLAR –I-*

Dr. Ramazan K. KURTOĞLU<br>FİNANSAL-EKONOMİK KRİZLER ve HOLLYWOOD’UN KORKU FİLMLERİYLE  TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM OPERASYONLAR –I-*

Ġnsanlık tarihinde yaĢanan en hızlı değiĢim ve dönüĢüm,

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/15t3g64X76MhFcVOZouadyjSJNiPlqrjn/preview?usp=drivesdk” title=”ÇAĞ-1-RAMAZAN KURTOĞILU-HAZİRAN.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”1000″ style=”embed”]